X

Algemeen

Welkom op de website van VHL

Welkom op de website van de VHL.
De Vereniging van Hematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL) is een zelfstandige subvereniging van zowel de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NvVH) als de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC).
De VHL heeft als doel de bevordering van de kwaliteit van het hematologisch laboratorium onderzoek. Daarnaast staat de optimalisering van de samenwerking tussen kliniek en laboratorium binnen het vakgebied van de hematologie centraal. Leden zijn zij die lid zijn van de NVKC of de NVvH en zij die een aantoonbare expertise bezitten in hematologische laboratoriumdiagnostiek. Jaarlijks worden enkele gecombineerde wetenschappelijke en huishoudelijke vergaderingen georganiseerd.
De VHL heeft meerdere werkgroepen waar actuele landelijke vakinhoudelijke problematiek wordt besproken en uitgewerkt. Dit betreft oa standaardisatie van laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbewaking en aanbevelingen over het gebruik van testen of reagentia. De werkgroepen rapporteren regulier hun voortgang in de ledenvergadering. De VHL initieert en stimuleert (toegepast) onderzoek op het gebied van de hematologie. Tenslotte heeft de VHL een rol in de opleiding van medisch analisten.

artikel van de maand

The AMIGO study

Lees verder
bezoek de website

activiteiten

16-03-18 3e Utrechts Regionaal Stollingssymposium, UMC Utrecht
22-03-18 7e symposium Hematomorfologie
22-03-18 7e Symposium beenmergmorfologie in de dagelijkse praktijk
28-03-18 6th International workshop on Cancer Genetic & Cytogenetic Diagnostics
11-04-18 11-13 april 2018 Voorjaarscongres NVKC
18-04-18 30e Internistendagen NIV
31-05-18 Update Hemostase
19-06-18 VHL Ledenvergadering
11-10-18 10e Amsterdams Symposium Hematologie
20-11-18 VHL Ledenvergadering
24-04-19 31e Internistendagen NIV

» bekijk alle evenementen